Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

listentome
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
listentome
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
listentome

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 09 2015

7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viadiedrunk diedrunk

July 08 2015

listentome
8069 8777 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatbtf tbtf
listentome
Reposted fromnameherhope nameherhope viadiedrunk diedrunk

July 03 2015

listentome
7061 d0fe 390

July 01 2015

listentome
0752 1142 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadiedrunk diedrunk
listentome
listentome
7273 fa7c 390
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasatyra satyra
listentome
3956 0cbd 390
Reposted fromtimetolove timetolove viaproof proof
listentome
9864 f4b2 390
Reposted fromsadystka sadystka viatbtf tbtf
listentome
2334 d4bf 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viatbtf tbtf

June 24 2015

listentome
6728 c38f 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaananana ananana
listentome
listentome
listentome
listentome
Reposted fromibalpangi ibalpangi viatbtf tbtf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl