Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

listentome
W swojej głowie mam tylko jedno. Chce Cię zobaczyć. Zobaczę Cię na pewno.
listentome
listentome
4786 5d8c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe

June 22 2015

listentome

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaedgith edgith
listentome
9855 7443 390
Pamiętam pierwszy pocałunek, nie pamiętam ostatniego. Nie wiedziałam, że jest ostatni. Nie starałam się go zapamiętać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaedgith edgith
listentome
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił. 
— Bukowski
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viaedgith edgith
listentome
7516 9291 390
smiling all the time
Reposted frommrrru mrrru viaedgith edgith
listentome
7981 ddf5 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaedgith edgith
listentome
2544 d014 390
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaedgith edgith
listentome
Nie da się kochać kogoś przez dwa lata, a potem zapomnieć o nim w jedną noc.
— Kiera Cass
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaedgith edgith
listentome
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaedgith edgith
listentome
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaananana ananana
listentome
7986 0299 390
listentome
Każdego dnia rodzą się nowe kłamstwa. Najgorsze to te, które powtarzamy sobie przed snem. Szepczemy je w ciemności, powtarzając, że jesteśmy szczęśliwi, że on jest szczęśliwy, że możemy się zmienić, albo, że on zmieni zdanie. Wmawiamy sobie, że możemy żyć z własnymi grzechami, że możemy żyć bez niego. Każdej nocy przed snem okłamujemy się w rozpaczliwej nadziei, że rano to wszystko okaże się prawdą.
— Gotowe na wszystko
listentome
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. Tracimy czas.
— Żulczyk
listentome
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość

June 21 2015

listentome
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
listentome
7831 7671 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viabeinthe beinthe
listentome
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viadiedrunk diedrunk
9513 d2c5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viatbtf tbtf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl